Nyhed d. 13.3.18: Strejke - hvad med studierejsen?


Konfliktvarsel og jeres skole-/studierejse i foråret 2018:

I de aktuelle overenskomstforhandlinger er der fra begge parter varsler om konflikt, og det kan desværre gå hen og få betydning for jeres grupperejse.

Der er sikkert en masse spørgsmål fra kolleger, elever og forældre i den forbindelse, og for at klæde dig på i dit arbejde, har vi forsøgt at svare på nogle af de mest gængse spørgsmål.

Vi ved endnu ikke, om der bliver konflikt eller evt. omfang af den. Derfor anbefaler vi som udgangspunkt, at vores grupper afventer og ser tiden an.

Hvad sker der med vores rejse, hvis der bliver strejke eller lockout?

Rejsen skal som udgangspunkt stadig afvikles som aftalt. Hvis det ikke er muligt pga. konflikten, er vi som udgangspunkt nødt til at forholde os de almindelige betingelser, der er gælder forbindelse med rejsen. 
Når det er sagt, vil vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe jer med at minimere generne ved en evt. konflikt.
 

Kan rejsen flyttes?

Rejsen kan som udgangspunkt godt flyttes, og vi vil gøre hvad vi kan for at dette kan lykkes.
Der kan dog være omkostninger forbundet med en flytning – hvis dette er tilfældet, skal gruppen afholde omkostningerne. Din rejsekonsulent kan rådgive dig yderligere. 

Kan rejselæreren erstattes af andre voksne?

Hvis skolen godkender det, så er vi gerne behjælpelige med, at de oprindelige rejselærere kan erstattes med andre voksne. (fx forældre eller andet personale fra skolen som ikke er forhindret i at rejse)
Hvis der er omkostninger forbundet med at ændre navne i gruppens rejsedokumenter dækkes disse af gruppen. 

Kan gruppen rejse uden voksne ledere fra skolen?

Vi anbefaler IKKE, at grupper rejser uden ansvarlig leder og ”rigtig voksen”.

Det er dog helt op til skolen at vurdere, om man alligevel ønsker at sende gruppen afsted uden voksen. Hvis man beslutter dette skal skolen tage det fulde ansvar for, at sende eleverne afsted på denne måde. Det kræver, at skolen overfor AlfA Travel skriftligt tilkendegiver at man ønsker at tage det det fulde ansvar for gruppen på rejsen. Vi skal have kontaktoplysninger på en deltager på rejsen som er ansvarlig for gruppen og en ansvarlig kontakt på skolen. Vær opmærksom på, at der på udvalgte rejsemål kan være formelle krav som umuliggør denne løsning. Eksempelvis kan hoteller eller myndigheder have specielle alderskrav i forhold til den konkrete gruppe. Din rejsekonsulent kan hjælpe med yderligere oplysninger.

Gælder afbestillingsforsikringen ved strejke eller lockout?

Er der tegnet afbestillingsforsikring, så dækker denne de strejke- eller lock-outramte lærere og op til 3 ledsagende deltagere pr. lærer. Afbestillingsforsikringen vil dække de omkostninger der vil være, hvis en leder ikke kan rejse pga. lock-out. Afbestillingsforsikringen gælder således kun den konfliktramte (+ 3 ledsagere), men ikke alle de øvrige deltagere på rejsen (heller ikke selvom de har tegnet forsikring).
For at være gældende for denne type skade skal afbestillingsforsikringen være tegnet i god tid INDEN, der var risiko for konflikt.

Kan vi annullere rejsen?

Rejsen kan altid annulleres, men det er gruppen, der skal afholde de omkostninger, der evt. vil være i den forbindelse. 
Som udgangspunkt er vi nødt til at følge de generelle rejsebestemmelser, men vi vil naturligvis hjælpe gruppen på bedste vis hvis det er muligt for os.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte din rejsekonsulent, hvis der skulle være yderligere spørgsmål.

Contact box
2013 © AlfA Travel   l   Nygade 5   l   7500 Holstebro   l   Telefon 70 22 88 70   l  Mail
Modtag gode tilbud og nyheder
TILMELD DIG ALFA TRAVELS NYHEDSBREV
Som modtager af AlfA Travels nyhedsbreve er du først i køen, når vi udsender gode tilbud og rejsenyheder.

Når du trykker ”Tilmeld nyhedsbrev”, siger du ja til at modtage en
mail fra os 1 – 2 gange om måneden. Nyhedsbrevet indeholder:
nyheder, tips, markedsføring af nye rejser/rejsemål samt tilbud.
Du bekræfter desuden at have læst vores betingelser for
udsendelse af nyhedsbreve nedenfor*. Du kan altid afmelde
dig nyhedsbrevet ved at klikke på det ”afmeldings-link”,
der medfølger i hvert nyhedsbrev.
TILMELD DIG ALFA TRAVELS NYHEDSBREV