Evt. faglig interesse

Skal specielle fagområder tilgodeses på rejsen (i forhold til destination, program o.lign.)?